Algemene voorwaarden retreat

1. Boekings- en annuleringsvoorwaarden

1.1 Door het invullen van het inschrijfformulier van de retreat en het betalen van de deelnamekosten verklaart de deelnemer zich akkoord met de algemene voorwaarden en alle vragen op het inschrijfformulier naar waarheid beantwoord te hebben.

1.2 Aanmelding en inschrijving kan (doorgaans) tot 5 weken voor aanvang van de retreat.

1.3 De aanbetaling is 50% van de deelnamekosten en dient binnen de aangegeven termijn (7 tot 14 dagen) aan La Marea Consultancy te zijn voldaan. Het resterende deelnamegeld dient uiterlijk vier weken voor vertrek te zijn voldaan.

1.4 De inschrijving is pas definitief na betaling van het volledige deelnamegeld.

1.5 Het totale deelname bedrag dient altijd voorafgaand aan de retreat betaald te worden.

1.6 Deelname geschiedt op basis van vrijwilligheid. Het staat deelnemers vrij om af te zien van het te volgen programma. Dit geeft echter geen recht op teruggave van het deelnamegeld en ook geen recht op een vervangende activiteit.

1.7 Als deelnemers besluiten om zich terug te trekken (wegens ziekte of persoonlijke omstandigheden), dan hebben zij het recht op terugbetaling van een deel van de verschuldigde deelnamekosten:
– Tot drie maanden voor aanvang van het programma: terugbetaling van 50% van de deelnamekosten.
– Tot twee maanden voor aanvang van het programma: terugbetaling van 25% van de deelnamekosten.
– Tot vier weken voor aanvang en tijdens het programma: geen restitutie mogelijk.

1.8 Indien de deelnemer niet in staat is het geboekte programma bij te wonen, is in de plaats stelling toegestaan. De gegevens van de vervangende deelnemer dienen uiterlijk 1 week voor aanvang van het programma aan La Marea Consultancy te zijn doorgegeven.

1.9 La Marea Consultancy heeft het recht een retreat te annuleren, indien daarvoor gegronde redenen voor bestaan, waaronder onvoldoende deelnemers, ziekte van de staf en of overmacht. In geval van annulering heeft de deelnemer recht op terugbetaling van de deelnamekosten. De deelnemer heeft geen recht op enige andere compensatie of schadevergoeding. Bij te weinig deelnemers wordt uiterlijk drie weken voor aanvang, het  besluit genomen om te annuleren.

1.10 La Marea Consultancy heeft het recht om vooraf personen zonder opgaaf van redenen uit te sluiten van deelname aan een programma. In dit geval wordt er geen factuur verstuurd.

2. Aansprakelijkheid

2.1 La Marea Consultancy zal haar uiterste best doen om zorg te dragen voor een goed en ordelijk verloop van een retreat en het verstrekken van de juiste informatie.

2.2 Deelname aan een retreat is geheel op eigen risico. La Marea Consultancy en haar staf, zijn  niet aansprakelijk voor letsel en/of schade van enigerlei aard als gevolg van het verblijf en/of de activiteiten van de deelnemer, noch voor verlies of beschadiging van eigendommen.

2.3 Lichamelijke en geestelijke beperkingen en/of klachten dienen altijd voorafgaand aan een activiteit en de retreat gemeld te worden bij de staf. De deelnemer blijft hiervoor te allen tijde zelf de verantwoordelijkheid dragen.

2.4 De deelnemer wordt dringend verzocht te melden bij La Marea Consultancy, dat zij onder behandeling is (of is geweest) bij een therapeut, psycholoog of psychiater. Ook het gebruik van medicijnen zoals kalmeringsmiddelen en/of antidepressiva dienen te worden gemeld.

2.5 De retreat en de activiteiten zoals aangeboden door La Marea Consultancy zijn bedoeld als vrijetijdsbesteding en niet ter vervanging van therapie. Bespreek psychische klachten daarom altijd met een gekwalificeerd arts.

2.6 De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor zijn eigen (leer en reflectie) proces. La Marea Consultancy en haar staf, kunnen hier niet voor aansprakelijk worden gesteld.

2.7 Je verklaart hierbij af te zien van claims tegen La Marea Consultancy en haar staf, voor elke blessure en/of schade die je zou kunnen oplopen tijdens een retreat.

2.8 Klachten dienen schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te worden gemaakt aan La Marea Consultancy. De indiener van de klacht ontvangt binnen 30 dagen een reactie.

3. Huisregels

3.1 De locaties zijn rookvrij. Drugsgebruik en overmatig alcoholgebruik zijn tijdens een retraite niet toegestaan.


3.1 De locaties zijn rookvrij. Drugsgebruik en overmatig alcoholgebruik zijn tijdens een retraite niet toegestaan.

3.2 La Marea Consultancy kiest haar locaties met zorg uit, om deelnemers tijdens de retreat een leefbare en veilige omgeving te bieden. De deelnemers dienen de locatie en haar omgeving met zorg te behandelen, zoals je eigen (t)huis.

3.3  Zowel La Marea consultancy als haar deelnemers dragen beiden zorg voor de netheid en gezelligheid.

3.4 Eventuele veroorzaakte schade wordt op de veroorzaker verhaald.

3.5 Bij misdragingen (drugs- en overmatig alcohol gebruik, agressief verbaal en fysiek agressief gedrag, ongewenste intimiteiten, vernieling of diefstal) volgt per direct uitsluiting en  verdere deelname aan het programma. Alle kosten die hieruit voortvloeien, komen volledig voor rekening van de misdrager.

3.5 Bij misdragingen (drugs- en overmatig alcohol gebruik, agressief verbaal en fysiek agressief gedrag, ongewenste intimiteiten, vernieling of diefstal) volgt per direct uitsluiting en  verdere deelname aan het programma. Alle kosten die hieruit voortvloeien, komen volledig voor rekening van de misdrager.

4. Waarden

4.1 De waarden van La Marea Consultancy zijn; respect voor mens, dier en natuur, begrip, compassie en eigenaarschap. Tijdens de retreat en in het groepsproces onderstrepen wij deze waarden en verwachten wij dat elke deelnemer zich hieraan houdt.

4.1 De waarden van La Marea Consultancy zijn; respect voor mens, dier en natuur, begrip, compassie en eigenaarschap. Tijdens de retreat en in het groepsproces onderstrepen wij deze waarden en verwachten wij dat elke deelnemer zich hieraan houdt.

4.1 De waarden van La Marea Consultancy zijn; respect voor mens, dier en natuur, begrip, compassie en eigenaarschap. Tijdens de retreat en in het groepsproces onderstrepen wij deze waarden en verwachten wij dat elke deelnemer zich hieraan houdt.

4.2  Respect voor elk mens en diens wereldmodel, ongeacht afkomst, sexe, huidskleur of ras, religie, opvattingen, geaardheid en persoonlijke ontwikkeling is de belangrijkste kernwaarde.  La Marea Consultancy is respectvol naar alle deelnemers en verwacht dat deelnemers ook respectvol zijn naar elkaar.

5. Verzekeringen en reisdocumenten

5.1 Ziektekosten, ongevallen- en reisverzekering zijn voor eigen verantwoordelijkheid. Het afsluiten van ziektekostenverzekeringen, reisverzekeringen en annuleringsverzekering wordt dringend aangeraden, in het bijzonder bij buitenlandse activiteiten.

5.2 De deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor een geldig reisdocument geldig in het betreffende buitenland.

5.3 Alle kosten die voortvloeien uit het niet naleven van dit dringend advies komen volledig voor rekening van de deelnemer.

CONTACT:

Deze retreat is een onderdeel en dienst van La Marea Consultancy,

gevestigd te Den Haag

KVK nummer: 65474074

BTW nummer: NL149579986801

IBAN rekeningnummer:

NL80 RABO 0336798814

Neemt u bij vragen over de algemene voorwaarden van deze retreat contact met ons op.

Contact: info@lamareaconsultancy.nl